De enerietransitie. Je leest het regelmatig in de krant of ziet het op het nieuws, het moet anders met hoe we met energie omgaan. We moeten minder vervuilende fossiele brandstoffen zoals olie, kolen en gas en meer natuurlijke energiebronnen zoals zonne- en windenergie gaan gebruiken. Een behoorlijk opgave en wat je in de discussie ziet is dat er groepen zijn die het stuur radicaal om willen gooien en groepen die benadrukken wat er al is en die wat kleinere stapjes willen nemen. We zijn als samenleving nog niet eensgezind in hoe dit nu moet en verder gestalte moet krijgen. Hier is dus iets anders nodig dan alleen de ratio. De ratio die de mens verdeeld in plaats van samenbrengt. En misschien is er daarvoor eerst een ander energie transitie nodig, de transitie van het leven en denken vanuit het hoofd, naar het leven en denken vanuit het hart – het hele lichaam. Hierdoor zullen we eensgezind zijn in wat het beste voor ons allemaal is. Want alleen het hoofd is in staat om in ik en zij te denken terwijl het lichaam en het hart uitgaat van broederschap, het samen zijn met iedereen en vandaar uit denkt en handelt. Voor mij is het duidelijk waarop ik mij moet focussen in deze discussie. Dat is op het werken aan die verbinding met mijn innerlijk hart en wat mijn lichaam allemaal te vertellen heeft. De energie transitie die we allemaal voor onszelf moeten doen als we zover zijn. En je zult verbaasd zijn wat er dan voor oplossingen komen voor de aardse problemen die nu onoplosbaar lijken.